Služby

Plynová zařízení:

- výchozí a provozní revize PZ

- pravidelné provozní kontroly PZ

- zkoušky pevnosti, těsnosti a provozuschopnosti PZ

- porevizní opravy PZ

 

Tlakové nádoby stabilní:

- výchozí, vnitřní a provozní revize TNS

- tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti TNS

- měření tloušťky stěn TNS

 

Další činnosti:

- odborné prohlídky kotelen

- školení a přezkoušení topičů plynových kotelen, obsluh plynových zařízení a tlakových nádob

- zpracování provozních předpisů